Resevillkor

Beteckningar

På följande rader betecknas

 • Jet24 AB, med organisationsnummer 556840-3306, som JET24.
 • varje enskild resenär dennes målsman, om under 18 år, eller fullmaktshavare, för köp av resenärens biljett(er), som RESENÄREN.
 • att erhålla en eller flera plats(er) på ett eller flera flyg eller hotell, för vilka betalning sker efter slutlig bekräftelse från RESENÄREN i en omgång, som BOKA eller BOKNING.
 • en eller flera plats(er) på ett eller flera flyg eller hotell som erhålles genom att BOKA plats(er), som BOKNINGEN.
 • Ansvarsfrihet andgående resans utförande

JET24 förmedlar endast flygbiljetter och ansvarar inte för eventuella tidtabellsändringar, inställda flyg, förlorat bagage eller andra händelser som har med flygresans utförande att göra. Sådana händelser ansvarar respektive flygbolag ensamt för, varför eventuella anspråk med anledning härav skall framställas direkt till respektive flygbolag.

Bokning

BOKNING är inte genomförd förrän betalningen har kommit JET24 tillhanda. Obetald registrering raderas per automatik.

 • JET24 ansvarar inte för betalning eller bokningen som inte genomförts pga tekniska problem.
 • JET24 delar inte personuppgifter, till RESENÄREN, med andra personer eller företag. Dessa behandlas i enlighet med personuppgiftslagen, PUL, av JET24 endast som kontrolluppgfiter vid genomförandet av en bokning hos flygbolaget.
 • SSL krypering används vid internetbetalningar för att skyddda personlig information och kontouppgifter som anges av RESENRÄEN.

Resenärens åtaganden vid bokning

RESENÄREN ansvarar för att ta del av resevillkoren före köpet och förbinder sig att

 • ange rätt e-postadress och telefonnummer, som kan nås dygnet runt, vid bokning av biljetter.
 • bevaka den e-postadress RESENÄREN har angivit vid tillfället för BOKNING regelbundet då all JET24s korrespondens med RESENÄREN sker via e-post.
 • kontrollera att stavningen av RESENÄRENs samtliga för- och efternamn i BOKNINGEN stämmer överens med stavningen av namnen i passet, innan betalningen är utförd.
 • kontrollera att ut/-hemresedatumen stämmer överens med hur RESENÄREN vill resa, innan RESENÄREN genomför en BOKNING.
 • RESENÄREN ansvarar för att införskaffa en lämplig reseförsäkring.
 • kontakta JET24 omgående om bekräftelsen inte kommit till RESENÄREN via e- post; inom några minuter från BOKNING.
 • kontrollera att samtliga uppgifter stämmer, så snart bekräftelsen kommit till RESENÄREN per e-post, och vid oklarheter meddela JET24 omgående.
 • kontrollera flygtider och eventuella tidtabellsändringar för både ut- och hemresan kontinuerligt genom att följa länken mytripandmore.com eller direkt via flygbolaget om det inte går att kontrollera flygtiderna via denna länk.
 • kontrollera med respektive flygbolag från vilken flygplatsterminal RESENÄRENs avresa sker ifrån.
 • kontrollera visumregler för slutdestinationen och eventuella mellanlandningar.
 • kontrollera samtliga vaccinationer som behövs inför resan.
 • kontrollera passregler samt giltighetstid på RESENÄRENs pass då vissa länder kräver att passet är giltigt minst 6 månader efter hemresan.
 • för resa till och/eller via USA, känna till de skärpta villkoren gällande pass och krav på maskinläsbara pass. Amerikanska ambassaden vet vad som gäller och kan svara i varje enskild fall.
 • för resa till och/eller via USA, söka resetillstånd senast 72 timmar innan planerad inresa.
 • kontrollera att flygbolaget, som RESENÄREN bokar biljetten hos, tillåter ungdomar under 18 år resa på egen hand.

Barnpriser

Spädbarn (infant)

Till barn som inte är fyllda två år kan biljetter bokas som spädbarn (infant). I sådant fall får barnet inte ett eget säte och får sitta i vuxens knä. Denna regel gäller för hela resan, dvs. barnet får inte ha fyllt två år innan resan har avslutats. Om barnet kommer att fylla två år under resans gång måste barnbiljetter (child) bokas för hela resan.

JET24 ersätter inte för eventuella kostnader som kan uppkomma i samband med BOKNING av fel typ av biljetter från början.

JET24 garanterar inte önskemål såsom barnmat och spädbarnsvagga på flyget då flygbolagen kan göra ändringar i efterhand.

Barn

Till barn som är fyllda två år men ännu inte tolv år kan biljetter bokas som barn, där barnet får biljett till rabatterat pris hos vissa flygbolag. Hos vissa flygbolag gäller detta så länge barnet inte fyllt 15. Barnet som uppfyller kravet får alltid ett eget säte. Denna regel gäller för hela resan, dvs. barnet får inte ha fyllt gränsåldern innan resan har avslutats. Om barnet kommer att fylla år över gränsen för "barn" under resans gång måste barnbiljetter (vuxen) bokas för hela resan.

JET24 ersätter inte för eventuella kostnader som kan uppkomma i samband med BOKNING av fel typ av biljetter från början.

JET24 garanterar inte önskemål såsom barnmat och spädbarnsvagga på flyget då flygbolagen kan göra ändringar i efterhand.

Ensamresande barn

JET24 tar inget ansvar angående ensamresande barn. RESENÄREN får själv ta ansvaret för kontakt med flygbolaget för hela BOKNINGEN.

Betalningssätt

Betalning

JET24 tar emot betalning via bankkort/kreditkort, internetbankbetalning och via faktura/delbetalning.

Observera att samtliga betalningssätt är bindande när du gjort ditt val.

Internetbankbetalning

JET24 tar emot betalningar via Handelsbanken, Nordea, Swedbank och SEB.

Kortbetalning

JET24 tar emot betalningar med Visa, Mastercard och Eurocard.

Faktura

JET24 erbjuder i samarbete med Resursbank betalning mot faktura. Betalningsvillkor är 14 dagar. Avtalet börjar gälla så snart beställningen är gjord och resenären klickat på "Betala". Resan är i dessa fall att anse som fullt betald och möjlighet saknas därmed för resenären att avboka resan enligt de allmänna villkoren. Dina personuppgifter behandlas då i enlighet med personuppgiftslagen. Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Vid val av faktura som betalningsmedel tillkommer en extra avgift om 99 kr inklusive moms.

Villkor för Resursbank

Delbetalning

JET24 erbjuder i samarbete med Resursbank delbetalning. Avtalet börjar gälla så snart beställningen är gjord och resenären klickat på "Betala". Resan är i dessa fall att anse som fullt betald och möjlighet saknas därmed för resenären att avboka resan enligt de allmänna villkoren. Vid val av delbetalning måste personnummer eller organisationsnummer anges. Dina personuppgifter behandlas då i enlighet med personuppgiftslagen. Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas.
Gå till villkor för Resursbank.

Bekräftelse om bokning

För all BOKNING från och med första juni 2008 (1/6-2008) reser RESENÄREN med elektroniska biljetter (E-ticket), vilket innebär att RESENÄREN får en bekräftelse om BOKNINGEN skickad till den e-postadress RESENÄREN anger vid tillfället för BOKNING, när betalningen har kommit JET24 tillhanda. Där finns all viktig information såsom BOKNINGs referens, flygnummer, restider m m. RESENÄREN helst ska ha bekräftelsen om BOKNING tillgänglig under hela resan.

Ombokningar

Överlåtelse

Flygbiljetter är personliga och kan inte överlåtas eller BOKAs om till en annan resenär.

Ändring eller avbokning

Biljetten utfärdas i samband med att betalningen bekräftas. OBS! Vid val av betalsätt Faktura eller Delbetalning via Resursbank så blir bokningen bindande i samband med att du godkänner betalningsvillkoren även om du inte genomfört betalningsöverföringen till Klarna.
Omedelbart efter genomförd BOKNING, i enlighet med flygbolagens strikta regler är BOKNINGEN ej återbetalningsbar eller ombokningsbar.
I de fåtal fall där biljetter, köpta via JET24s hemsida, kan bokas om sker detta mot betalning av en avgift till JET24.

Utebliven utresa ("No Show")

Vid bokning av tur och returbiljetter får RESENÄREN inte avstå från utresan för att endast utnyttja returresan. Vid outnyttjad utresa annulleras hela BOKNINGEN av flygbolaget utan någon som helst återbetalning av kostnaden för BOKNINGEN.

RESENÄREN har ansvaret att
JET24 tar inget ansvar för att hjälpa RESENÄREN med att BOKA av returbiljetter vid utebliven utresa.

Tidtabell

Flygtider

Alla flygtider som anges är lokala.

RESENÄREN själv ansvarar för att infinna sig på flygplatsen i rätt tid.

Ändring av tidtabell

Flygtiderna på bekräftelsen om BOKNING är preliminära. Flygbolaget kan göra tidtabellsändringar och ställa in flyg utan att meddela JET24. Detta kan ibland ske med kort varsel.

RESENÄREN är själv ansvarig för att verifiera flygtiderna för eventuell anslutning och hemresa genom att följa länken mytripandmore.com eller direkt med flygbolaget i det land RESENÄREN befinner sig samt att återbekräfta platsreservationen senast 72 timmar före aktuell resa. Ändring av flygtiderna berättigar inte till prisavdrag, ersättningsresa, skadestånd eller annan kompensation.

JET24 ansvarar inte för att informera RESENÄREN gällande tidtabellsändringar.

Inställt flyg

Flygtiderna på bekräftelsen om BOKNING är preliminära. Flygbolaget kan ställa in flyg utan att meddela JET24. Detta kan ibland ske med kort varsel.

RESENÄREN ansvarar själv för att kontrollera om flyg, för vilka RESENÄREN har erhållit biljetter, eventuellt blir inställda.

JET24 ansvarar inte för inställd resa som beror på miljökatastrof, krigshandling, strejk eller annan ingripande händelse som uppenbarligen innebär risk för flyg eller fara för resenären inför eller under resan.

Om flygbolaget ställer in en resa utan att erbjuda andra alternativ får RESENÄREN sina pengar tillbaka av JET24 men om RESENÄREN tackar nej till andra alternativ, som eventuellt erbjudits från flygbolaget, får RESENÄREN själv stå för samtliga kostnader för avbokning av en resa, som påförs RESENÄREN både från flygbolaget och JET24.

Andra kostnader

Kostnadsändringar

Flyg- och hotellpriser samt platstillgång är direkt inlagda av flygbolagen och hotelleverantören. Dessa kan ibland ändra villkoren utan förvarning, vilket kan medföra prishöjning av BOKNINGEN och/eller hotellrum eller behov av att utfärda ny biljett.
JET24 reserverar sig mot tekniska problem och prisändringar som inte regleras av JET24.
JET24 förbehåller sig rätten att inom två arbetsdagar kontakta RESENÄREN vid eventuella ändringar av redan genomförd BOKNING för att försöka hitta en lösning.

Extra resekostnader

Priset för flygbiljetter visas inklusive flygskatter. Vid avresa från bl.a. vissa destinationer i Afrika och Sydamerika behöver RESENÄREN, även lokalt, betala en kontant avreseskatt som är, för närvarande mellan ca.100 och 700 kronor per person.
Dessa eventuella lokala skatter ingår inte i biljettpriset.

RESENÄREN får personligen söka information om eventuella lokala skatter.

Detta är endast information från JET24, för vars innehåll JET24 inte tar något ansvar.

Pass, visum och resetillstånd

Olika länder kan ha olika bestämmelser gällande pass, visum och resetillstånd.

 • RESENÄREN ansvarar själv för att inneha ett giltigt pass.
 • RESENÄREN ansvarar själv för att inneha eventuella visum till slutdestinationen samt eventuellt behövliga (transit-)visum vid mellanlandningar.
 • Från och med januari 2009 är det obligatoriskt för alla som reser från Sverige att ansöka elektroniskt om godkännande innan de påbörjar sin resa till USA, ett resetillstånd. Ansökan om resetillstånd bör görs på internet via systemet ESTA genom att följa länken ESTA i god tid före avresan.
 • USA har också skärpta villkor gällande krav på maskinläsbara pass. Detta gäller för inresa till USA och även resa via USA.
 • JET24 avsäger sig ansvaret att informera RESENÄREN om dessa förhållanden eller göra en ansökan åt den individuella RESENÄREN.
 • Det är RESENÄRENs eget ansvar att genom kontakt med den amerikanska ambassaden klargöra vad som gäller för RESENÄREN.
 • RESENÄREN ansvarar själv för eventuella inreseförbud eller/och kostnader som uppkommer på grund av brister i ovannämnda formaliteter.

Bagage

RESENÄREN ansvarar själv för bagage som inte ingår i flygbiljettens pris. Om bagaget överstiger viktgränsen får detta lösas genom direkt kontakt med respektive flygbolag.

Specialbagage

RESENÄREN kan underrätta sig om de nya reglerna om handbagage genom att följa länken.

JET24 kan tillhandahålla hjälp till RESENÄREN, om RESENÄREN själv önskar, med att boka specialbagage och skicka önskemål till flygbolagen enligt JET24s gällande prislista.

JET24 kan hjälpa RESENÄREN enbart med att framställa en förfrågan och endast om följande specialbagage: rullstol, snowboard, skidor, golfbag, cykel, hund och katt.

JET24 tar inget ansvar för att ansöka om Övriga specialbagage, än de ovannämnda.

JET24 kan inte påverka flygbolagens beslut gällande bekräftelse av specialbagage och/eller andra önskemål från RESENÄREN.

Om specialbagage inte bekräftas av flygbolagen kan ingen återbetalning av biljett ske.

Övrigt bagagepris som inte är inkluderat i priset för flygbiljetten betalas av RESENÄREN själv och på plats, direkt till flygbolaget.

Förlorat/skadat bagage

Det är alltid flygbolaget som RESENÄREN har köpt biljett från och rest med som ska ersätta RESENÄREN enligt luftfartslagen, om RESENÄREN förlorat eller har fått ett eller flera bagage skadat/-de under flygresan. Eventuella fel ska påtalas omedelbart på flygplatsen till flygbolagets representant eller flygplatsens bagagehantering.
JET24 tar inget svar i ett sådant fall och kommer varken att ersätta eller att agera mellanhand mellan RESENÄREN och flygbolaget.

Vaccination

Till vissa länder kan det krävas vaccination och/eller försäkringar och andra formaliteter. RESENÄREN själv bär ansvaret för att ta reda på ifall sådana formaliteter krävs för resa till det land RESENÄREN planerar att besöka.

Eventuella kostnader i samband med ovanstående betalas av RESENÄREN och ingår inte i biljettpriset.

Reklamationer

Eventuella problem eller anmärkningar under resans gång får framföras av RESENÄREN direkt till leverantören (flygbolag, hyrbilsföretag, hotell etc.). br> Yrkas ersättning för merkostnader måste kvitton för detta bifogas samt skriftlig bekräftelse på eventuell överenskommelse mellan RESENÄREN och leverantören.
Om RESENÄREN får någon ersättning eller kompensation direkt av leverantören förfaller normalt rätten till ersättning i efterhand.
Reklamation som inte ersätts/kompenseras under resan av leverantören ställs direkt till JET24 för utredning.
Reklamationer lämnas enbart skriftligen till JET24 senast 2 månader efter hemkomst.

Betalningsbedrägerier

JET24 är alltid mån om att tillhandahålla bästa möjliga service till RESENÄREN. JET24 förbehåller sig däremot rätten att

 • i undantagsfall inte acceptera utländska kreditkort samt att neka kortköp då misstanke om bedrägeri föreligger.
 • vid misstanke om brott kräva legitimering av betalning.
 • polisanmäla alla typer av kortsbedrägerier.

Övrigt

För övriga villkor, rättigheter och skyldigheter refereras RESENÄREN till

Allmänna reklamationsnämnden kan kontaktas genom att följa länken till ARN.


Boka online

Book by phonen

Can not find what you are looking for or want some help planning your trip? Call us at 08-760 85 95.

Partners

Flight Information

Looking for information on when a flight lands, resigns, or you just want to check the status?
Click here to check up on a flight.

Spara pengar

A holiday to suit all

We work hard so you can enjoy a holiday where you get money for other things.